Manege De Boerskotten is opgericht op 16 februari 1977 onder de naam Stichting Paardrijden Gehandicapten Oldenzaal (SPGO). Op 19 februari 2021 zijn de statuten gewijzigd en vernieuwd naar de huidige wettelijke eisen. Ook kreeg de stichting haar huidige naam: Stichting Manege De Boerskotten. Onder die naam was de manege al lang bekend.

Statutair is het doel omschreven als: De stichting heeft ten doel het paard- en ponyrijden met mensen met een beperking in de regio Oldenzaal en voorts al hetgeen in de ruimste zin daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.

KvK

Stichting Manege De Boerskotten staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer 41027148

Bankrekening

De Stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank Oost Nederland onder nummer:
NL08 RABO 0139 1275 93
O.V.V. Stichting Manege de Boerskotten