Voorzitter

De voorzitter van het bestuur is Wim Reef, hij houdt zich bezig met algemene zaken met betrekking tot de SPGO. Belangrijk daarbij is de sponsorwerving. Sponsors maken het mogelijk de tarieven van de deelnemers relatief laag te houden. De voorzitter is, samen met de secretaris, verantwoordelijk voor de pers- en publiciteit van de stichting, hij ontwikkelt beleidsplannen zowel op organisatorisch als financieel gebied. Hij houdt ook de voortgangscontrole op de bestuurswerkzaamheden.

Voorzitter, Wim Reef