Omdat Manege De Boerskotten de lesgelden voor het paardrijden voor mensen met een beperking zo laag mogelijk wil houden, zijn we voor onze inkomsten voor een groot gedeelte afhankelijk van giften, schenkingen en sponsoring.

Scan onderstaande QR-code of klik op de link en maak een bedrag over op onze bankrekening NL08 RABO 0139 1275 93. Wij zijn u erg dankbaar voor uw bijdrage!

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8XNJ3qjSQ6KSLK3xWuRMuQ

Omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn hebben donateurs de mogelijkheid om hun giften af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.