Onze mensen

Het grootste deel van de mensen die op manege De Boerskotten werkzaam zijn, bestaat uit vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen we geen enkele les draaien!

Dit betekent dat enkel de instructrices binnen onze stichting een salaris comfort de cao ontvangen. Alle andere medewerkers zijn vrijwillig en ontvangen dan ook geen vergoeding in geld voor hun werkzaamheden. Uiteraard is onze stichting wel verzekerd voor haar vrijwilligers en kunnen zij zelf rijden wanneer dit mogelijk is. Tevens wordt er minimaal een keer per jaar een vrijwilligersfeest georganiseerd.

In onze manege is er voor iedereen die aanwezig is, dat zijn: vrijwilligers, ruiters en andere medewerkers, volop gelegenheid om te oefenen in sociale vaardigheden. Alle medewerkers worden gestimuleerd om met elkaar en/of met de ruiters bezig te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en leren zelfstandig te worden. Er is ruimte om dit in je eigen tempo te doen.

Afspraken maken en nakomen, respect voor elkaar en voor de paarden waarmee we werken staan centraal in de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Samen zorgen we ervoor dat de paarden goed verzorgd worden en een goed leven hebben.
Samen zorgen we ervoor dat de lessen voor de ruiters soepel en zo prettig mogelijk verlopen.
Samen zorgen we ervoor dat het gezellig is voor iedereen.

Wil jij ook meewerken in onze stichting? Vul dan direct ons sollicitatieformulier in op onze vacature pagina.