Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende personen:


Voorzitter: Martin Olde Weghuis
voorzitter@manegedeboerskotten.nl


Secretaris: Ivo Lubbers               
bestuur@manegedeboerskotten.nl


Penningmeester: Ger Heitkamp                  
penningmeester@manegedeboerskotten.nl


Lid (vrijwilligers vertegenwoordiger): Kyra van Dijk
vrijwilliger@manegedeboerskotten.nl

 

Bestuursadviseur: Gerard Gutjens