Bestuurslid

Het vijfde bestuurslid is Francien Vennegoor, contactpersoon tussen Aveleijn en het stichtingsbestuur van de SPGO. Zij onderhoudt de contacten met de hoofd- en assistent instructrices alsmede met de vrijwillige instructrices. Bovendien is ze bestuursafgevaardigde bij de vergaderingen van de instructrices.