Bestuur

Het bestuur van de Stichting Manege De Boerskotten bestaat uit vijf leden, ieder met een specifieke taak. Gezamenlijk zorgt het bestuur er voor dat de kaders geschapen worden waarbinnen de basistaak optimaal vorm kan krijgen. Die taak is het mogelijk maken dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tegen een acceptabele vergoeding,  kunnen paard rijden in en rond manege De Boerskotten.  Het rijden gebeurt  onder professionele begeleiding van geschoolde instructrices en dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers.

Omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn hebben donateurs de mogelijkheid om hun giften af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om aan deze voorwaarde te voldoen moeten wij ook een financiële verantwoording publiceren, hierom vind u hier het meest recente jaarverslag.

Klik hier voor onze privacyverklaring.

Hieronder stellen onze bestuursleden zich aan je voor:

Voorzitter (Wim Reef)
Secretaris (Ivo Lubbers)
Penningmeester (Ger Heitkamp)
Vicevoorzitter (Gerard Gutjens)
Bestuurslid (Vacant)

Wanneer u contact wilt met het bestuur van onze stichting dan kunt u een mail sturen aan bestuur@manegedeboerskotten.nl of onderstaand contactformulier gebruiken.

Uw naam : *
E-mail : *
Onderwerp : *
Uw bericht : *