ANBI/jaarverslagen

ANBI/jaarverslagen

De Stichting Manege De Boerskotten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Naam van de instelling:
Stichting Manege De Boerskotten

RSIN/fiscaal nummer:
006556954

Postadres:
Secretariaat Stichting Manege De Boerskotten
Wieldraaierlaan 29
7577 NW  OLDENZAAL

Bezoekadres:
Manege de Boerskotten
Boerskottenlaan 35
7574 VB  OLDENZAAL

Doelstelling:
Het paard- en ponyrijden met gehandicapten in de regio Oldenzaal.
De stichting zal zich hierbij laten adviseren door onder andere medische, fysiotherapeutische, hippische en pedagogische deskundigen.
De stichting streeft ernaar dat het paard- en ponyrijden geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het paardrijden voor een zo gering mogelijk lesgeld voor de deelnemers mogelijk te maken.

De functies en namen van de bestuurders:
Voorzitter : Wim Reef
Vice-voorzitter : Gerard Gutjens
Penningmeester : Ger Heitkamp
Secretaris : Ivo Lubbers
Lid : Vacant

Beloningsbeleid personeel:
Een drietal instructrices ontvangen een vergoeding volgens de cao van Aveleijn.

Beloning voor bestuurders:
Geen

Financiële verantwoording:
Secretarieel jaarverslag 2020
ANBI publicatie 2020

Privacy verklaring:
Klik hier om te openen