Manege De Boerskotten is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) (RSIN-nummer 0065.56.54.954). Donateurs en sponsoren hebben daarom de mogelijkheid om hun giften af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen de daartoe geldende regels.

De belastingdienst stelt een aantal eisen aan het behouden van de ANBI-status. Zo moeten we jaarlijks zowel de financiële als het secretariële jaarverslag publiceren wij ook een financiële verantwoording publiceren. Deze verslagen zijn hieronder te downloaden.