Secretaris

De secretaris is Gerard Gutjens, hij verzorgt in algemene zin het secretariaat van de SPGO. Daar hoort o.a. bij het behandelen vanย  de in- en uitgaande post en het informeren van medebestuurders.ย  De secretaris bereidt de bestuursvergaderingen voor en maakt daar verslagen van . Hij stelt het jaarverslag samen.ย  Samen met de vicevoorzitter houdt hij de website actueel en is met de voorzitter verantwoordelijk voor de public relations van de SPGO.