Lesgelden

Verhoging lesgeld 2019 (klik om de brief te openen)

Verandering in innen lesgelden

De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde
zaken binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook de contributie innen is
hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen
maken. Om die reden gaan wij vanaf komend jaar samenwerken met ClubCollect,
een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. ClubCollect is geen
incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen
makkelijker gaat.

Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de lesgeld-inning over. Via
SMS en e-mail zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze stichting. Met
de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan.
In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U
kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling.
Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een
betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en
een betaling via iDEAL. Bij gespreid betalen betaalt u 1 euro per termijn boven op het
termijnbedrag van het lesgeld. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd
een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de
hoogte bent. Gespreide betalingen vinden altijd vooraf plaats. Op uw persoonlijke
betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een
bepaalde factuur.

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de stichting, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e- mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de bestuursleden. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar
www.clubcollect.com/nl/members. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de
samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij het bestuur. Indien er tijdens
de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect
open voor vragen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur